ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2019 Р