ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2020 Р